Disclaimer

Algemeen

De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven. De inhoud van onze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Aan de op deze website aangeboden informatie kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan onze website is voor uw eigen rekening en risico. Notariskantoor Van Luijn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen daarvan.

Links

Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door ons gecontroleerd dan wel goedgekeurd. wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden en de software die u daarvan zou kunnen downloaden. Het is voor uw eigen risico, als u deze links gebruikt.

Auteursrechten

Niets op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gekopieerd, openbaar gemaakt, opgeslagen in een gegevensbestand of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd.