ONDERNEMERSPRAKTIJK

Besloten Vennootschap (B.V.)

De B.V. wordt bij de notaris opgericht door middel van een notariële akte van oprichting. Deze akte van oprichting bevat de statuten van de vennootschap. De aandelen in een B.V. zijn niet vrij overdraagbaar. Dit wil zeggen dat u de aandelen eerst aan de medeaandeelhouders moet aanbieden. Wanneer een B.V. failliet gaat, bent u niet persoonlijk failliet.

Levering van aandelen

Voor de levering van aandelen is een notariële akte vereist. Door deze akte van levering wordt de ontvanger aandeelhouder. Bij de overdracht zullen wij nagaan en in de akte vermelden dat de verkoper bevoegd is om de aandelen over te dragen. Elke overdracht van aandelen moet in het zogenaamde aandeelhoudersregister worden aangetekend.

Verenigingen en stichtingen

Verenigingen en stichtingen hebben vaak doelstellingen op het gebied van sport, maatschappij of cultuur, maar commerciële doelen komen ook voor. Het opstellen van statuten is dan ook vaak maatwerk waarbij wij u graag van dienst zijn.

Kunnen wij u helpen?

Voor nadere informatie of een offerte kunt u contact opnemen via info@notariskantoorvanluijn.nl.